Anand Yoga Classes , Kopar Khairne, navi-mumbai : Yoactiv