Samskritiki Shreyaskar , Jodhpur Park, kolkata : Yoactiv