Quantom Fitness , Lal Bahadur Nagar, jaipur : Yoactiv