123 Heath Studio , Valasaravakkam, chennai : Yoactiv